Dlaczego warto?

Terminy szkoleń

Elearning stymulatorem
Warszawa - inny termin
Treści szkolenia on-line
Warszawa - inny termin
Tworzenie e-szkoleń
Warszawa - inny termin
Elearning proces mentorski
Warszawa - inny termin
Budowanie e-szkoleń
Warszawa - inny termin

Czym są te szkolenia?

Dzięki środkom z UE masz możliwość poszerzenia swojego katalogu szkoleń o kursy e-learningowe lub zbudować e-szkolenia na potrzeby własnej organizacji.

3
dni szkoleń stacjonarnych
E-learning stymulatorem przedsiębiorczości i innowacyjności MMŚP - stacjonarne.
Szkolenie dla Kadry Zarządzającej firm/instytucji szkoleniowych, mające na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących szkoleń on-line. Szkolenie trwać będzie 3 dni i odbywać się będzie w kolejno następujących po sobie dniach. Koszt całkowity
dofinansowanie do 80% EFS
od 320zł
3
dni szkoleń stacjonarnych
Treści szkolenia w formule on-line - stacjonarne.
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za opracowywanie programów szkoleń z firm/instytucji szkoleniowych, mające na celu przekazanie wiedzy na temat sposobu przygotowania treści merytorycznej szkoleń, które realizowane będą w formule on-line. Koszt całkowity
dofinansowanie do 80% EFS
od 320zł
5
dni szkoleń stacjonarnych + e-learning
Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy - blended.
Szkolenia skierowane jest przede wszystkim do pracowników instytucji szkoleniowych umożliwiających im przygotowanie zamkniętych oraz otwartych profesjonalnych kursów on-line dla klienta zew. Koszt całkowity
dofinansowanie do 80% EFS
od 1200zł
2
dni szkoleń stacjonarnych
Szkolenie E-learningowe jako proces mentorski – stacjonarne.
Szkolenia dla opiekunów szkoleń, odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne i organizacyjne uczestników e-szkoleń. Szkolenie trwać będzie 2 dni i odbywać się będzie w kolejno następujących po sobie dniach. Koszt całkowity
dofinansowanie do 80% EFS
od 240zł
5
dni szkoleń stacjonarnych + e-learning + konsultacje
Budowanie szkoleń e-learningowych dla własnej organizacji – blended.
Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za tworzenie kursów i materiałów dydaktycznych do szkoleń on-line na potrzeby własnej organizacji. Koszt całkowity
dofinansowanie do 80% EFS
od 1500zł

 
Proszę o

Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Adres korespondencyjny Komponentu 1:
(szkolenia stacjonarne i dla instytucji szkoleniowych)
Betacom S.A., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa

Biuro projektu Akademia PARP:
Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl sp. z o. o.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał ludzki PARP - 10 lat Unia Europejska